Válasszon betűméretet: 8pt 10pt

Posztprocesszorok készítése Mastercam programokhoz

Mit értünk posztprocesszor alatt?

Cégünk a Mastercam CNC tervező programokhoz olyan posztprocesszorokat készít, melyek adott szerszámgép-NC vezérlő konfiguráción biztosítják olyan NC kód generálását, amely szerkezetében és specifikációiban kihasználja az adott berendezések felhasználó által fontosnak tartott összes tulajdonságait, és ugyanakkor közvetlenül, további beavatkozások nélkül, futtaható az adott szerszámgépen.

Mi szükséges a posztprocesszor készítéshez?

-  Az adott szerszámgép-vezérlő konfigurációban kiadható vezérlő utasítások szintaktikáját és szemantikáját, valamint a vezérlő program struktúráinak elemeit (pl.: G és M kódok, megmunkálási ciklusok, stb.) tartalmazó teljes műszaki dokumentáció.

-  Az adott szerszámgép-vezérlő konfiguráció előzetes fizikai ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfelel-e az átadott műszaki dokumentációnak (geometriai felépítés, tengelyelrendezés, vezérlő típusa, specifikációja).

-  A posztprocesszorban megvalósítandó funkciók (fejlécek, ciklusok, gépfüggő utasítások stb.) részletes specifikációja, melyet Megrendelő határoz meg a szerszámgép-vezérlés végleges telepítési helyén elvégzett fizikai ellenőrzést követően. Amennyiben szükséges, ehhez a Megrendelő igénybe veheti a Pannoncad munkatársának konzultációját.

-  Tesztelésre használandó mintadarab, mellyel a posztprocesszor - Megrendelő specifikációja szerinti - működése ellenőrizhető.

A posztprocesszorok továbbfejlesztési lehetőségei

A posztprocesszorok nyitottak, a fejlesztéshez szükséges leírások hozzáférhetőek. A Megrendelő az átadott posztprocesszort, a program által megadott lehetőségek és kötöttségek ismeretében maga is továbbfejlesztheti. Posztprocesszor fejlesztéshez igény esetén a Megrendelő feladataira orientált posztprocesszor-fejlesztési kiképzést is vállalunk.